Brevikveien 4

Informasjon om prosjektet

Tiltakshaver: Global Building AS
Fase 1 – 8. juni 2018

Dette prosjektet utføres på nabotomten til vårt første fullførte byggeprosjekt på Brevik i Nordre Frogn. Prosjektet er i startfasen hvorav den arkitektoniske skisseprosjekteringen og forprosjekteringen er ferdigstilt. Vi har fått utarbeidet skisser med en løsning på 7 eneboliger i kjede i henholdsvis 2 rekker.
Vi har vært på forhåndskonferanse med kommunen den 24. april 2018. I denne konferansen deltok vår arkitekt/ansvarlig søker, styreleder i selskapet og to saksbehandlere fra Frogn kommune. Indikasjonene vi har fått på konferansen med kommunen peker i retning av at vi etter hvert vil få rammetillatelse og en eventuell byggetillatelse med grunnlag i den
arkitektoniske utformingen vår arkitekt har fremlagt i forprosjektet. I etterkant av dette møtet leverer nå vår ansvarlige søker søknad om rammetillatelse innen utgangen av juni 2018.

Eiendommen

Om eiendommen

Denne eiendommen har beliggenhet ved Dal i Frogn Kommune. Omkringliggende bebyggelse består i all hovedsak småhusbebyggelse og spredt bebyggelse i fine landlige omgivelser. Adkomst til eiendommen fra Brevikveien til egen grunn. Dal skole og barnehage ligger på gangavstand. Det er dessuten kort avstand til Brevik brygge hvor det er bade- og fiskemuligheter. I området er det gode turmuligheter både på sommeren og vinteren. Det er ca. 15 minutters kjøring til Drøbak og ca. 10 minutter til Vinterbrosenteret. I tillegg er det kort vei til Nesodden med et rikt og variert idretts- og kulturmiljø, på Berger finner man fotballbane (gress/kunstgress), skøytebane, tennisbaner og idrettshall. Det er ca. 30 minutter med bil til Oslo sentralbanestasjon og ca. 20 minutter til Ski. Bussforbindelse Til Oslo og Nesoddtangen. Det er uttrykt stort behov for befolkningsvekst i dette området både av lokale bedrifter og ikke minst skolen som ligger på andre siden av veien fra vår tomt. Kommunen er derfor samarbeidsvillige i dette prosjektet, ifølge våre indikasjoner etter forhåndskonferanse.

Infrastruktur

Det meste av infrastrukturen er allerede på plass på grunn av byggeprosjekt nummer 1.
Vi har allerede:
1. Privat vann fra grunnen med eget pumpe hus og godkjent vannfilter (UV filter)
2. kloakksystem med renseanlegg
3. Bearbeidet adkomstvei med samsvarserklæring
4. Hoved strømboks og trase (Hafslund)
5. Oppført støyskjerm mot hovedveien – Nesoddveien 221


MATRIALE