Om oss

Lagom Eiendom AS har hatt eiendomsforvaltning, herunder utvikling, utleie, og kjøp og salg av eiendommer som virksomhet siden 2007. Selskapet introduserte i 2007 boligkjøp gjennom et «deleier-konsept» – hvor kunden kjøpte en andel av boligen og resten ble leid av selskapet, en form for leie-til-eie modell. Med en ny ledergruppe samt en større restrukturering på eiersiden i 2019, ble dette konseptet avviklet. I senere tid har blant annet Obos og Fredensborg Bolig lansert lignende produkter. Selskapet bestemte seg heller for å satse mer på utvikling av boligeiendommer i områder rundt Follo og Østfold.

Lagom Eiendom har som mål å bygge boliger for folk flest. Vi sikter mot å utvikle boliger med nærhet til naturen og som passer førstegangskjøpere, så vel som etablerte familier. I samarbeid med solide entreprenører, ønsker vi å utvikle boliger med gode planløsninger, høy standard på materialer og godt faglig håndverk.

Gründer/styreleder: Sohail S. Malik

1

Sohail Malik har Bachelor i Business Management fra University of Punjab i Pakistan. Sohail er en av medgründerne av selskapet, og er den eneste av gründerne som er igjen i selskapet. Sohail har i dag over 15 års erfaring fra kjøp, salg og utleie av eiendom.

Daglig leder: Idrees Malik

2

Idrees Malik har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Idrees startet i selskapet i 2017. Før dette jobbet han som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Han har også erfaring fra konsernjuridisk avdeling hos Gjensidige forsikring ASA fra studietiden. Idrees ble med i selskapet på grunn av sin interesse for eiendom og gründervirksomhet. Idrees har hatt hovedansvar for byggeprosjektledelse i selskapet siden 2018. Idrees sitt hovedfokus er søk og erverv av eiendom, regulering og øvrige oppgaver forbundet med eiendomsprosjekter i tidlige fase.

Finans- og økonomi: Sofian Mehmood

3

Sofian Mehmood har Master i Finans fra Aston University (UK) og bachelor i Økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt bestått CFA Nivå 2. Sofian startet i selskapet i 2019 på grunn av sin interesse for eiendom og entreprenørskap. Før dette jobbet han innen pensjon hos KLP. Han har også jobbet innen ikke-finansiell risiko hos DNB etter endt utdannelse. Sofian sitt hovedfokus er finans og økonomi, samt oppfølging av pågående eiendomsprosjekter.