Om oss

Lagom Eiendom AS har hatt eiendomsforvaltning, herunder utvikling, utleie, og kjøp og salg av eiendommer som virksomhet siden 2007. Selskapet introduserte i 2007 boligkjøp gjennom et «deleier-konsept» – hvor kunden kjøpte en andel av boligen og resten ble leid av selskapet, en form for leie-til-eie modell. Med en ny ledergruppe samt en større restrukturering på eiersiden i 2019, ble dette konseptet avviklet. I senere tid har blant annet Obos og Fredensborg Bolig lansert lignende produkter. Selskapet bestemte seg heller for å satse mer på utvikling av boligeiendommer i områder rundt Follo og Østfold.

Lagom Eiendom har som mål å bygge boliger for folk flest. Vi sikter mot å utvikle boliger med nærhet til naturen og som passer førstegangskjøpere, så vel som etablerte familier. I samarbeid med solide entreprenører, ønsker vi å utvikle boliger med gode planløsninger, høy standard på materialer og godt faglig håndverk.

Gründer: Sohail S. Malik

1

Sohail Malik har Bachelor i Business Management fra University of Punjab i Pakistan. Sohail er en av medgründerne av selskapet, og er den eneste av gründerne som er igjen i selskapet. Sohail har i dag over 15 års erfaring fra kjøp, salg og utleie av eiendom.

Daglig leder: Idrees Malik

2

Idrees Malik har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Idrees startet i selskapet i 2017. Før dette jobbet han som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Han har også erfaring fra konsernjuridisk avdeling hos Gjensidige forsikring ASA fra studietiden. Idrees ble med i selskapet på grunn av sin interesse for eiendom og gründervirksomhet. Idrees har hatt hovedansvar for byggeprosjektledelse i selskapet siden 2018. Idrees sitt hovedfokus er søk og erverv av eiendom, regulering og øvrige oppgaver forbundet med eiendomsprosjekter i tidlige fase.

Finans- og økonomi: Sofian Mehmood

3

Sofian Mehmood har Master i Finans fra Aston University (UK) og bachelor i Økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt bestått CFA Nivå 2. Sofian startet i selskapet i 2019 på grunn av sin interesse for eiendom og entreprenørskap. Før dette jobbet han innen pensjon hos KLP. Han har også jobbet innen ikke-finansiell risiko hos DNB etter endt utdannelse. Sofian sitt hovedfokus er finans og økonomi, samt oppfølging av pågående eiendomsprosjekter. Sofian har god kompetanse innen alle prosesser fra tomtesøk til og med igangsetting.